-wise


-wise
[-waɪz]
у сполученні з іменником утворює прислівник

crosswise — хрестоподі́бно

clockwise — за годиннико́вою стрі́лкою


English-Ukrainian transcription dictionary . 2014.